لند اسکییپ

طراحی کابینت و مدلینگ
۵ بهمن ۱۳۹۴
نمای کارخانه چرم
۱۰ اسفند ۱۳۹۴
نمایش همه

لند اسکییپ

طراحی لنداسکیپ مطلق به پارک بوستان یاس در تبریز می باشد
پله ها و آبشار اختلاف ارتفاع و ارتباط بین مجتمع های مسکونی در قسمت بالای پارک و منطقه پارک را حل نموده
در طراحی پارک اختلاف ارتفاع در طراحی پارک با قرار دادن پله ها به صورت مارپیچ و افزودن مسیر آب در مرکط آنها با الهام از باغ های ایرانی طراحی شده است