نمای کارخانه چرم

لند اسکییپ
۶ اسفند ۱۳۹۴
عمارت مهرگان
۲۰ اسفند ۱۳۹۴
نمایش همه

نمای کارخانه چرم

این تصویر مربوط به طراحی نمای کارخانه چرم می باشد
متریال به کار رفته در نمای ساختمان ورق کامپوزیت بوده
سوله این کارخانه در اتوبان تهران تبریز واقع شده است