چند کلام با دانشجویان معماریدر رشته معماری مشکل اصلی دانشجویان زمان بندی و برنامه ریزی در طول ترم است
با توجه به اینکه عنوان پروژه ای که در پایان ترم ارائه می شود در طول ترم توسط استاد مربوطه مشخص می شود
با برنامه ریزی دقیق و انجام پروژه به صورت مرحله ای می توان تا پایان ترم آن را به اتمام رساند
چنانچه به هر دلیلی نتوانستید پروژه را تا زمان مقرر شده به اتمام برسانید
تیم مجرب ما متشکل از جمعی از معماران فارغ التحصیل در مقطع کارشناسی ارشد آماده اراده خدمات زیر به شما دوست عزیز می باشد