طراحی مطب دندان پزشکی

طراحی مطب دندان پزشکی
۴ مرداد ۱۳۹۵
طراحی مطب دندان پزشکی
۴ مرداد ۱۳۹۵
نمایش همه

طراحی مطب دندان پزشکی

این طرح مربوط به طراحی مطب دندان پزشکی می باشد با متراژ ۱۶۰ متر مربع در منطقه آبرسان تبریز واقع شده است

مجموعه ای متشکل از اتاق پذیرش و فضای مطب و مدیریت و …  که این تصویر مربوط به قسمت ورودی و فضای پذیرش می باشد