14 1
طراحی مجتمع تجاری
4 مرداد 1395
9
طراحی مطب دندان پزشکی
4 مرداد 1395
نمایش همه

طراحی مطب دندان پزشکی

11 1

این طرح مربوط به طراحی مطب دندان پزشکی می باشد با متراژ 160 متر مربع در منطقه آبرسان تبریز واقع شده است

مجموعه ای متشکل از اتاق پذیرش و فضای مطب و مدیریت و …  که این تصویر مربوط به فضای پذیرش می باشد