13 2
طراحی مجتمع تجاری
4 مرداد 1395
11 1
طراحی مطب دندان پزشکی
4 مرداد 1395
نمایش همه

طراحی مجتمع تجاری

14 1

موضوع این پروژه طراحی مجتمع تجاری می باشد که به صورت دانشجویی در مقطع پایان نامه ارشد معماری برای دانشجویان عزیز ارائه شده است که طرح اولیه این پروژه از آقای مهندس حسین دلفکار می باشد