منطقه گردشگری

منطقه گردشگری
۴ مرداد ۱۳۹۵
طراحی مجتمع تجاری
۴ مرداد ۱۳۹۵
نمایش همه

منطقه گردشگری

مدلسازی مجموعه گردشگری در منطقه سنگان که در مسیر جاده ای با اختلاف ارتفاع واقع شده است کارفرما  این پروژه آقای مهندس راثی می باشد