37
طراحی کابینت آشپزخانه
8 دی 1394
39
طراحی اتاق کودک
8 دی 1394
نمایش همه

طراحی داخلی دانشگاه

38

این طرح مربوط به اتاق مدیریت دانشگاه تبریز می باشد که با به کارگیری طرح کلاسیک در سقف آن و ایجاد کمد بندی در یک سمت و تغییرات جزیی دیگر این اتاق را به فضای شیک و محل کنفرانس و مهمان های خارجی تبدیل نموده است