نمای کارخانه

نمای کلاسیک
۶ اردیبهشت ۱۳۹۵
طراحی نمای ساختمان مسکونی
۶ تیر ۱۳۹۵
نمایش همه

نمای کارخانه

سوله  کارخانه با متد مدرن طراحی شده است
رنگ های به کار رفته در طراحی نما آبی و سفید می باشد
نمای کارخانه از جنس  کامپوزیت پنل های سینوسی می باشد
ورودی اصلی در ضلع شرقی سوله واقع شده است