20
نمای کلاسیک
6 اردیبهشت 1395
photo ۲۰۱۷ ۰۵ ۱۱ ۲۳ ۴۹ ۴۱
طراحی نمای ساختمان مسکونی
6 اردیبهشت 1395
نمایش همه

نمای کارخانه

25
سوله  کارخانه با متد مدرن طراحی شده است
رنگ های به کار رفته در طراحی نما آبی و سفید می باشد
نمای کارخانه از جنس  کامپوزیت پنل های سینوسی می باشد
ورودی اصلی در ضلع شرقی سوله واقع شده است