26 2
کافه سنتی
8 دی 1394
44 1
طراحی نمای مینرال
8 دی 1394
نمایش همه

نمای مینرال

24

نمای مینرال

در این پروه با توجه به مهم بودن مبلغ برای کارفرما از این متریال استفاده شده است .

طراحی نمای مینرال  به رنگ های قرمز و مشکی با کاربری مسکونی تجاری

کاربری واحد های تجاری خشکشویی بوده و در طبقه بالا کاربری مسکونی می باشد .