نمای سرامیک خشک

طراحی داخلی مطب دندان پزشکی
۲۱ اسفند ۱۳۹۷
طراحی منزل مسکونی
۲ مهر ۱۳۹۸
نمایش همه

نمای سرامیک خشک

طراحی نمای سرامیک خشک پرسلانی معمار : سحر طباطبایی مکان پروژه : تبریز خیابان بهار ساختمان مسکونی آقای جعفری مجری و پیمانکار نما : شرکت راکاس