49
طراحی باغ
5 بهمن 1394
48
لند اسکییپ
5 بهمن 1394
نمایش همه

طراحی کابینت و مدلینگ

50 1

این طراحی بعد از اجرا صورت گرفته که به علت عدم انتقال کابینت به محیطی لوکس و غیر از کارگاه درخواست مدلسازی آن از سوی کارفرما شد که با انجانم مدلینگ و انتقال آن به فضای آشپزخانه امکان ارائه عکس و درج پروژه در کاتالوگ برایشان مقدور شد