طراحی کابینت آشپزخانه

طراحی کابینت آشپزخانه
۸ دی ۱۳۹۴
طراحی داخلی دانشگاه
۸ دی ۱۳۹۴
نمایش همه

طراحی کابینت آشپزخانه

این منزل  متعلق به منزل مسکونی   آقای وفادوست می باشد که به علت شکستگی در داخل آشپزخانه و نیاز کرفرما در ورودی آن از کمد بندی شیک و سراسری استفاده شده است که از داخل اتاق نشیمن هم قابل رویت می باشد