36
طراحی کابینت آشپزخانه
8 دی 1394
38
طراحی داخلی دانشگاه
8 دی 1394
نمایش همه

طراحی کابینت آشپزخانه

37

این منزل  متعلق به منزل مسکونی   آقای وفادوست می باشد که به علت شکستگی در داخل آشپزخانه و نیاز کرفرما در ورودی آن از کمد بندی شیک و سراسری استفاده شده است که از داخل اتاق نشیمن هم قابل رویت می باشد