30
طراحی رستوران
8 دی 1394
28
طراحی پارک
8 دی 1394
نمایش همه

طراحی پارک

29

پروژه طراحی پارک و لند اسکیپ  پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد می باشد

مجموعه ای متشکل از مجتمع های تجاری خدماتی مسکونی و … که به صورت پراکنده در سایت پروژه مقرر شده اند .