طراحی پارک

طراحی رستوران
۸ دی ۱۳۹۴
طراحی پارک
۸ دی ۱۳۹۴
نمایش همه

طراحی پارک

پروژه طراحی پارک و لند اسکیپ  پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد می باشد

مجموعه ای متشکل از مجتمع های تجاری خدماتی مسکونی و … که به صورت پراکنده در سایت پروژه مقرر شده اند .