طراحی نمای مینرال

نمای مینرال
۸ دی ۱۳۹۴
آشپزخانه
۸ دی ۱۳۹۴
نمایش همه

طراحی نمای مینرال

این نما متعلق به منزل مسکونی کارمند بازنشسته می باشد که به درخواست او و کمبود بودجه از ارزان ترین متریال برای طراحی و اجرا  نمای آنها استفاد شده است .