24
نمای مینرال
8 دی 1394
51
آشپزخانه
8 دی 1394
نمایش همه

طراحی نمای مینرال

44 1

این نما متعلق به منزل مسکونی کارمند بازنشسته می باشد که به درخواست او و کمبود بودجه از ارزان ترین متریال برای طراحی و اجرا  نمای آنها استفاد شده است .