9
طراحی مطب دندان پزشکی
4 مرداد 1395
5 1
طراحی مطب دندان پزشکی
4 مرداد 1395
نمایش همه

طراحی مطب دندان پزشکی

10 2

این طرح مربوط به طراحی مطب دندان پزشکی می باشد با متراژ 160 متر مربع در منطقه آبرسان تبریز واقع شده است

مجموعه ای متشکل از اتاق پذیرش و فضای مطب و مدیریت و …  که این تصویر مربوط به  فضای پذیرش می باشد