طراحی مسجد

طراحی نمای ساختمان مسکونی
۶ تیر ۱۳۹۵
طراحی داخلی مغازه
۴ مرداد ۱۳۹۵
نمایش همه

طراحی مسجد

این طرح مربوط به طراحی مسجد در استان سیستان و بلوچستان در مسیر جاده گردشگری واقع شده است

طراحی نمای مسجد با الهام گیری از معماری سنتی می باشد