45 1
ساختمان تجاری
5 بهمن 1394
50 1
طراحی کابینت و مدلینگ
5 بهمن 1394
نمایش همه

طراحی باغ

49

طراحی باغ

طراحی لند اسکیپ باغ که روی زمینی شیب دار واقع شده است

طراحی با ایده نوین و الهام گیری از خطوط دایره و منحنی بوده است

با قرار گیری حوضی در قسمت مرتفع آب را در کل باغ با مسیری جاری کرده ایم