3
طراحی کمد
8 دی 1394
41
ویلایی در شمال
8 دی 1394
نمایش همه

طراحی آشپزخانه

42

طراحی داخلی کابینت آشپزخانه که براساس درخواست کارفرما به صورت تک رنگ و سفید استفاده شده است

استفاده از بلوک شیشه ای در سقف آشپزخانه و استند در ورودی آن ، این طرح متعلق به واحدی دربرج های  رشدیه تبریز می باشد است