100
ویلا
7 تیر 1396
111
تقاطع غیر همسطح گلپارک
7 تیر 1396
نمایش همه

سالن کنفرانس

103

این طرح مربوط به سالن کنفرانس اداره پست مرکزی واقع در تبریز می باشد
بنابه درخواست مدیران سالنی با میز گرد برای 30 نفر در نظر گرفته شده است .