ساختمان تجاری

طراحی لند اسکیپ
۱۸ دی ۱۳۹۴
طراحی باغ
۵ بهمن ۱۳۹۴
نمایش همه

ساختمان تجاری

این پروژه متعلق به طرح تجاری عتیق در تبریز می باشد که به صورت طرح ۲ در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه ارائه شده است