تقاطع غیر همسطح گلکار

تقاطع غیر همسطح گلپارک
۱۷ تیر ۱۳۹۶
پل معلق مشگین شهر
۳۱ تیر ۱۳۹۶
نمایش همه

تقاطع غیر همسطح گلکار

تقاطع غیر همسطح گلکار واقع در شهر تبریز