تقاطع غیر همسطح آذر شهر

پل معلق مشگین شهر
۳۱ تیر ۱۳۹۶
طراحی داخلی مغازه خشکشویی
۱۶ بهمن ۱۳۹۶
نمایش همه

تقاطع غیر همسطح آذر شهر

تقاطع غیر همسطح ، طراحی روگذر

طول کل پل ۲۶۰ متر شامل چهار دهانه ۱۲٫۵ متری و یک دهانه با سازه قوسی به طول ۲۰ متر
مهندسین مشاور پی افکن سازه

۳d modeling سحر طباطبایی