پل معلق عابر پیاده آوج 10 1
پل معلق مشگین شهر
31 تیر 1396
62 1 1
طراحی داخلی مغازه خشکشویی
31 تیر 1396
نمایش همه

تقاطع غیر همسطح آذر شهر

تقاطع غیر همسطح ، طراحی روگذر

طول کل پل ۲۶۰ متر شامل چهار دهانه ۱۲٫۵ متری و یک دهانه با سازه قوسی به طول ۲۰ متر
مهندسین مشاور پی افکن سازه

3d modeling سحر طباطبایی