مهارت ها

  • Auto cad 98%
  • 3D Max 95%
  • Vray 80%
  • Revit 50%
  • Lumion 50%
  • Microsoft Word90%
  • Photoshop85%
  • Adobe Muse60%
 

سحر طباطبایی

کارشناس ارشد معماری


آغاز فعالیت رسمی در حیطه ساختمان از سال 1389
با شرکت های مشاور و ساختمانی

 

تجربه منحصر به فرد پیشکش معماری منحصر به فرد است.

کنفرانسها و همایشها

دومین همایش ملی برنامه ریزی،حفاظت،حمایت از محیط زیست وتوسعه پایدار
چكيده و اصل مقاله
کنفرانس بین المللی روشهای نوین طراحی و ساخت در معماری زمینه گرا
چكيده و اصل مقاله
اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
چكيده و اصل مقاله