پروژه های دانشجویی و پایان نامه

پروژه های دانشجویی و پایان نامه

به دلیل محدودیت در ارائه رزمه کاری تنها بخشی از نمونه کارها را در سایت مشاهده می کنید

 • طراحی مجتمع مسکونی

  موضوع این پروژه طراحی مجتمع مسکونی می باشد که به صورت دانشجویی در مقطع پایان نامه کارشناسی معماری برای دانشجویان عزیز ارائه شده است
  18 1
 • طراحی مجتمع مسکونی

  موضوع این پروژه طراحی مجتمع مسکونی می باشد که به صورت دانشجویی در مقطع پایان نامه کارشناسی معماری برای دانشجویان عزیز ارائه شده است
  19 1
 • طراحی مجتمع تجاری

  موضوع این پروژه طراحی مجتمع تجاری می باشد که به صورت دانشجویی در مقطع پایان نامه ارشد معماری برای دانشجویان عزیز ارائه شده است که طرح اولیه این پروژه از آقای مهندس حسین دلفکار می باشد
  14 1
 • طراحی مجتمع تجاری

  موضوع این پروژه طراحی مجتمع تجاری می باشد که به صورت دانشجویی در مقطع پایان نامه ارشد معماری برای دانشجویان عزیز ارائه شده است که طرح اولیه این پروژه از آقای مهندس حسین دلفکار می باشد
  13 2
 • طراحی مجتمع مسکونی

  این پروژه  مربوط به طراحی مجتمع مسکونی مقطع کارشناسی معماری می باشد سایت پروژه در منطقه ائل گلی تبریز می باشد
  57
 • پوستر

  پوستر موضوع پایان نامه طراحی مجتمع تجاری در مقطع کارشناسی ارشد می باشد
  56

به دلیل محدودیت در ارائه رزمه کاری تنها بخشی از نمونه کارها را در سایت مشاهده می کنید

خواسته هر محیط جدید ، معماری جدید است.