طراحی کمد

طراحی اتاق کودک
۸ دی ۱۳۹۴
طراحی کمد
۸ دی ۱۳۹۴
نمایش همه

طراحی کمد

این طرح مربوط به طرح کمد و کابینت های آقای اصد زاده در رشدیه  تبریز می باشد که کارفرما قبل از سفارش و شروع کار در رابطه با طرح و رنگ کمدها تصمیم می گیرد و آنها را قبل از اجرا در منزل خود با شبه سازی مشاهده می کند .